Još jedna prepreka predstoji bahatim vozačima koji ne poštuju propisanu brzinu i ugrožavaju svoje živote, a takođe i živote ostalih učesnika u saobraćaju. Uskoro treba da stupi na snagu novi sistem merenja prosečne brzine na atuo-putevima automatski, prilikom napuštanja vozila sa naplatne rampe.

Priprema projketa MUP-a o merenju srednje brzine vozača uskoro će se privesti kraju i najverovatnije će krenuti da se primenjuje na našim putevima. Ovaj način merenja brzine će se koristiti na veoma lak način,a to je da prilikom plaćanja putarine automatski će se izmeriti vreme od ulaska na auto-put do izlaska, te će se pređeni broj kilometara podeliti sa tim vremenom i na taj način će se dobiti prosečna brzina vožnje. Policija će zaustavljati vozače ili će prijave slati na kućne adrese.

Takođe mnogi mladi vozači koji imaju probne vozačke dozvole, brzo i bahato voze. Istraživanje je pokazalo da najviše mladih vozača nastrada ili napravi udes u toku noći,a posebno vikendom. Iz tog razloga predloženo je da svi koji polože pre 19. godine sve dok ne napune 21 godinu imaju probne vozačke dozvole, a oni koji polože posle 19. godine morali bi dve godine da imaju probnu vozačku dozvolu.

Treba da stupi na snagu drugačije ograničenje brzine za mlade vozače koji su tek položili. To znači da na auto-putu neće smeti da voze brže od 110 km na čas.

Vaš AM CLUB SERBIA http://amcsrbija.rs/