DA LI STE SVESNI KOLIKO JE OPASNO KORIŠĆENJE MOBILNOG TELEFONA TOKOM VOŽNJE, gore od droge i alkolhola, strožije kazne?!

 

Dragi vozači,  da li smatrate da telefonski poziv ne može da se odloži dok ne zavrišite svoju vožnju, iako je to veliki rizik za vas?!

Istraživanje koje je sprovedeno u Velikoj Britaniji koje je sproveo “Transport Research Laboratory” pokazalo je da kucanje SMS poruka usporava vreme reakcije za 37%, dok je razgovaranje telefonom jos opasnije usporava reakciju za 46%.  Korišćenje marihuane usporiće reakciju za 21%, dok korišćenje alkohola do zakonom dopuštenih granica za 13%. Što se tiče Srbije vozač ne sme da koristim telefon tokom vožnje, ukolko nema tj ne koristi opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku za vreme vožnje.

Takođe je utvrđeno da je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća upravo korišćenje mobilnog telefona, te u saobraćanoj policiji ističu da će biti strožije kazne za ovaj prekršaj i iznosiće 10.000 dinara.

Nemojte da vas zavara da korišćenje mobilnog telefona kada npr stojite na semaforu nije prekršaj, takođe je kažnjivo. Bilo kakvog korišćenje ruku zbog mobilnog telefona tokom vožnje smatra se za prekršaj.

Samo skretanje pogleda ka mobilnom telefonu traje 0,3 sekunde, a to je pri brzini od 60 km na sat 5 metara. Evropska unija je još pre više od 5 godina donela veoma rigorozne propise o korišćenju mobilnog telefona u toku vožnje. Neke zemlje ne dozvoljavaju čak ni telefoniranje uz pomoć takozvanih “hends fri” uredjaja, kojima se telefonira bez upotrebe ruku, naglašavajući da je svaki razgovor emotivni stres. Kao jedne od primera su Švajcarska i Portugal gde se potpuno zabranjnuje korišćenje mobilnih telefona u toku vožnje. Definitivno jedan značajan broj udesa prouzrokovan je korišćenjem telefona, što prilikom vožnje, što u pokušaju naći ga i doći do njega. Jedno je sigurno da upotreba mobilnog telefona smeta vozačima i odvlači im jedan deo paznje tokom vožnje.

Telefoniranje tok vožnje jednako opasno sa “hends fri” dodacima

Istraživači su saopštili da upotreba “hends fri” uređaja tokom vožnje jednako smanjuje pažnju vozača kao kad je telefon u ruci. Naučnici su utvrdili da vođenje razgovora može da navede vozača da počne da razmišlja o čemu govori, a to se dešava u delu mozga koji se koristi za nadgledanje puta.

Stoga naš savet: ZAUSTAVI, PARKIRAJ, PA TELEFONIRAJ! 

AM CLUB 24h POMOC NA PUTU