Kada se nađete 1500 km daleko od kuće, u stranoj državi i pokvari vam se auto dolazite u situaciju da želite pouzdanu i sigurnu uslugu pomoći na putu. Poslednje što želite jeste da jurite lokalne servise i razmišljate da li će vas neko prevariti.

Na tržištu Srbije postoji više osiguravajućih kuća/kompanija koje pružaju uslugu pomoći na putu u  zemlji i inostranstvu. Savetujemo vam da se detaljno informišete oko uslova i ugovornih obaveza.

Ako ste recimo odlučili da za svoj auto obezbedite pomoć na putu pre samog polaska na more u Grčku (ili bilo koju zemlju evrope), vodite računa o vremenskom okviru u kom kartica postaje aktivna.  AMSS aktivira  karticu za nekih 6 dana od trenutka uplate, dok kod ostalih kuća to vreme iznosi 24h ili trenutna aktivacija – AM Club Serbia.

Takođe povedite računa o starosnoj granici  koju propisuju neke  od kuća, kao i detalje samih usluga koje se razlikuju od tipa paketa.

Cene kartice se kreću od 990 din (AM Club Serbia) pa do 4.000  i više dinara za skuplje pakete.

Stavke na koje treba obratiti pažnju prilikom odabira kartice?

– Popravka manjeg kvara na licu mesta: obično podrazumeva manju intervenciju koja ne zahteva specijalan alat ili kanal i ne traje duže od jednog sata. Na primer, zamena gume, osigurača, sijalica, ostanak bez goriva, ispražnjen akumulator… Ovde postoje i druga ograničenja – npr. troškovi usluge od 70 do 150 evra u zavisnosti od paketa.

– Šlepovanje: podrazumeva vuču vozila do najbližeg servisa ili na drugu lokaciju. U zavisnosti od osiguravajuće kuće i paketa pokrivaju se troškovi od 140 do 300 evra.

– Prevoz vozača i putnika do odredišta ili mesta na kojem će se auto popravljati: ukoliko auto ne može odmah da se popravi, pokrivaju se troškovi prevoza putnika i/ili vozača do krajnje destinacije, ili do servisa u kojem će auto biti popravljen, pri čemu troškovi po osobi obično idu od 30 do 60 evra.

– Smeštaj: u slučaju da je vozilo ukradeno ili je iz drugog razloga onemogućen nastavak putovanja, pokrivaju se troškovi smeštaja, uz troškove do 70 evra po osobi.

– Čuvanje vozila: Neke situacije zahtevaju da se vozilo čuva do odvoženja u servis ili nakon popravke. Ova mogućnost je obično pokrivena u skupljim paketima, maksimalno do pet ili deset dana i uz troškove od 5 evra na dan.

– Rent-a-car: u slučaju kvara ili udesa možete da koristite rent-a-car tokom dva dana uz ograničenje cene iznajmljivanja vozila od npr. 140 evra. Usluga je dostupna obično samo u skupljim paketima.

– Gubitak ključeva: izgubite li ključeve, pokriveno je i dopremanje rezervnih. Podsetimo ovde da u slučaju da ključeve zaključate u automobilu, ponekad je otključavanje pokriveno, a ponekad nije.

– Povratak putnika kući: pokrivaju se troškovi puta kući u slučaju da automobil neće biti u voznom stanju nekoliko dana ili se šlepuje kući. Postoje razne vrste uslova po ovom pitanju, pa je najbolje da to sami uporedite.

Posebna ograničenja

Pre potpisivanja ugovora dobro pročitajte sve uslove kako kasnije ne biste došli u neprijatne i skupe situacije. Na primer:

– „Pomoć na putu“ možete da koristite isključivo ako se u vozilu nalazite vi ili neko od vaših ukućana. Dakle, pozajmite li auto prijatelju i on njime ode u inostranstvo, gde dođe do kvara, postoji mogućnost da „Pomoć na putu“ neće važiti

– Mnoge usluge možete da koristite samo jednom u toku godine, što znači da ako iskoristite pomoć na letovanju, nećete biti pokriveni kada idete na zimovanje, u selo, itd.

– Suma osiguranja i limit pokrića: suma osiguranja je novčani iznos koji predstavlja maksimalnu obavezu osiguravajuće kuće po jednom osiguranom slučaju u toku ugovorenog trajanja osiguranja.

Limit pokrića je nešto potpuno drugo – on predstavlja ukupnu obavezu osiguravajuće kuće tokom trajanja osiguranja i ugovara se kao ukupan broj pojedinačnih osiguranih slučajeva tokom trajanja osiguranja. Proverite ove stavke kako ne bi bilo neprijatnih iznenađenja.

Bez obzira koji paket kupite, razlikuju se uslovi kada je u pitanju inostranstvo i Srbija, u smislu maksimalne visine troškova koji će biti pokriveni. Obratite pažnju na te stavke.

Kada „Pomoć na putu“ prestaje da važi?

Pročitajte ugovor i zatražite objašnjenje u slučaju bilo kakvih nejasnoća. Između ostalog, u sledećim situacijama osiguravajuća kuća može da odbije da vam pokrije troškove:

– Ukoliko je vozač bio pod uticajem alkohola

– Ukoliko vozač nakon saobraćajne nezgode odbije da se podvrgne ispitivanju alkoholisanosti ili na drugi način sabotira ispitivanje

– Ukoliko se utvrdi da je vozač bio pod uticajem narkotika

– Ukoliko do bilo kakvih problema dođe zbog rata, terorizma, nemira, demonstracija, manifestacija (Makedonija, Grčka?)

– Ukoliko je uzrok kvara prethodno nedovoljno ili nestručno održavanje

– Ukoliko je do kvara došlo zbog tereta ili tokom utovara, istovara tereta

– Ukoliko je do kvara ili oštećenja došlo zbog preterane istrošenosti pneumatika, prethodne neispravnosti vozila, nepridržavanja odredaba o zaštitnim merama, itd.

– Osiguravajuća kuća nije u obavezi da nadoknadi bilo kakvu štetu na vašem prtljagu, za troškove prepakivanja i daljeg transporta, osim ukoliko se ne dokaže da je štetu prouzrokovao serviser koji je pružao pomoć.

 

Izvor: Polovni automobili; Autor: Dragan Romčević

Izvor originalnog teksta: Polovni automobili; Autor: Dragan Romčević 

Šta uraditi kada dođe do problema?

Prvo nazovite kol-centar osiguravajuće kuće kod koje ste kupili „Pomoć na putu“, broj se nalazi na članskoj kartici.

Objasnite problem i strogo pratite njihova uputstva, kako ne biste došli u situaciju da sami plaćate razne troškove koji bi trebalo da budu pokriveni.

Detalje usluga pomoći na putu koje AM Club Srbija obezbeđuje možete pogledati na adresi http://amcsrbija.rs/paketi/ .

Naš cilj jeste da pružimo sigurnu i bezbrižnu vožnju svim svojim članovima, bez obzira u kojoj zemlji starog kontineta se nalazili.

U saradnji sa Europ Assistance-om pružamo vam pomoć na putu 00-24h svih 365 dana u godini.

Vaš AM Club Serbia