OSIGURANJE PRUŽANJA POMOĆI ZA VREME PUTOVANJA I BORAVKA U INOSTRANSTVU – PAKET PUTNE ASISTENCIJE PO NAJPOVOLJNIJIM CENAMA

PRIMER: GRČKA 10 DANA  SAMO 834,00 DIN

Jednom polisom (Paket putne asistencije) obezbeđuje se osiguravajuće pokriće za 4 osnovna i 1 dopunski rizik.

Paketom putne asistencije osigurava se najveći broj realnih rizika usled kojih za vreme Vašeg boravka u inostranstvu, može nastati osigurani slučaj (šteta).

Mogu se osigurati lica individualno, porodično ili kao grupa za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

TERITORIJALNO VAŽENJE UGOVORA O OSIGURANJU

Usluge i naknada iz putnog zdravstvenog osiguranja pružaju se u celom svetu van teritorije Republike Srbije, za rezidente kao i nerezidente koji imaju prijavu boravka na teritoriji Republike.

SUMA OSIGURANJA:

Sume osiguranja, u zavisnosti od izabrane tarife, mogu biti

5.000 EVRA,
15.000 EVRA
30.000 EVRA
I OSNOVNI RIZICI

Medicinska asistencija
Putna asistencija
Pravna asistencija
Osiguranje za slučaj uništenja ili krađe prtljaga
II DOPUNSKI RIZICI

Osiguranje za slučaj odustanka od ugovora o putovanju (otkaz aranžmana)
OSNOVNI RIZICI

Standard paket možete naručiti popunjavanjem formulara koji se nalazi ispod ovog teksta:

 

Datum putovanja*

Broj dana na putu*

Suma osiguranja*