Dragi vozači, ukoliko živite u Srbiji, a niste još zamenili  stare papirne plastičnim(biometrijskim), moraćete to da uradite najkasnije do 10. juna naredne godine. Cena zamene dozvole iznosiće 1.576 dinara. Možete da zamenite vaše vozačke dozvole i putem interneta preko portala E-uprave.  Potrebno je uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole treba da se priloži i stara vozačka dozvola, takodje i zdravstveno uverenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, važeću lčnu kartu, uplatnice, fotografije u formatu 50×50 mm. Ukoliko policija zaustavi vozača kome je istekao rok važenja vozačke dozvole ne više od šest meseci, rikzikuju da plate kaznu od 6.000 do 20.000 dinara i dobija dva kaznena poena. Dok su kazne  za vozače bez nove dozvole i do 30.000 dinara, uz zabranu upravljanja vozilom tri meseca. Takodje ako vozačka dozvola  nevažeća preko šest meseci, iznosiće od 15.000 do 30.000 i pet kaznenih poena. Želimo da isplanirate na vreme, ako ste od onih vozača koji treba da izvade novu vozačku dozvolu i na vreme budete spremni za sigurnu vožnju.

 

SREĆAN PUT, vaš AM club Serbia!