Ukoliko još uvek imate staru(papirnu) dozvolu, hitno izvadite novu, rok je do 10. juna, a kazne su ogromne!

Vozači iz Srbije, vreme Vam je da promenite vozačku u biometrijsku ukoliko još uvek nemate, ne čekajte više. Saopštili su da novog produženog roka neće biti i da je 10. jun zadnji rok. Što se tiče cene zamene vozačke dozvole koštaće Vas nešto više od 1.500 dinara, a sledi Vam kazna ukoliko Vas policija zaustavi sa nevažećom dozvolom kazna će biti najmanje 6.000 dinara do 20.000 dinara i zabrana upravljanja vozilom na 3 meseca.

Ako je Vaša dozvola istekla pre 6 meseci ili više, kazna može da Vam iznosi od 6.000 do 20.000 dinara, plus 2 kaznena poena. Zamenu vozače dozvole možete izvršiti i putem interneta preko portala E-uprave. Ukoliko je stara vozačka dozvola izdata na kraći period iz zdravstvenih razloga, ili ako je podnosilac zahteva osoba starija od 65 godina, potrebno će biti priložiti i novo lekarsko uverenje koje je dokaz o zdravstvenoj sposobntosti  za uptavljanjem vozilom.

Šta Vam je potrebo za izdavanje novih dozvola? 

Uz zahtev za izdavanje vozače dozvole potrebo je priložiti staru vozačku dozvolu, važeću ličnu kartu i TRI UPLATNICE:

  1. “naknada za troškove izrade vozačke dozvole”, za šta se izdvaja 255 dinara
  2. “naknada za izdavanje vozačke dozvole” u iznosu od 621 dinara
  3. “naknada za republičku administrativnu taksu”, čiji iznos se prepisuje sa tabele

Sve uplatnice se nalaze u SUP-u.

Dragi vozači, budite odgovorni ne čekajte poslednji čas, da zamenite Vašu vozačku dozvolu, jer kao što vidite kazne su ogromne! 

Vaš AM CLUB SERBIA http://amcsrbija.rs/paketi/