Koliko puta ste upozorili druge vozače kojim Vam idu u susret na policiju??  Da li npr ablendujete vozačima da ih čeka policijska kontrola?!  Jedan Švajcarac upozorio je vozače na policiju javno i dobio kaznu!!!

Vozač iz Švajcarske će morati da plati kaznu, jer je upozorio ostale vozače preko društvene mreže Facebook da se nalazi policija u jednoj od ulica u njihovom gradu. Podneta je prijava kako prenose Švajcarski mediji zbog upozorenja koje je uputio vozač.

Vozač se pred sudom branio, ali uzalud jer je sudija izrekao kaznu od 180 eura kako ističu zbog javnog upozoravanja na kontrolu u saobraćaju.

Naglašeno mu je da je trebalo da zna da je još od 2013. godine zabranjeno javno upozoranje i saopštavanje na policijsku kontrolu. Švajcarac koji je kažnjen objavio je na Facebook grupi koji ima preko 30.000 pratioca.

Koliko puta Vam se desilo da Vi upozorite na saobraćajnu policiju i kakvo je Vaše mišljenje za ovu kaznu?

AM CLUB SERBIA  http://amcsrbija.rs/