Prema poslednjim saznanjima Pravilnika o registraciji vozila, koje je objavio Službeni glasnik, u narednom periodu izlaze iz upotrebe tablice sa registarskim oznakama koje sadrže suglasnike Č,Ć,Š,Ž,Đ i slova koja ne pripadaju našem jeziku(Y,W), dok se naglašava da slovo X ostaje u potrebi.

Ove oznake su često znale da nerviraju naše vozače, pogotovo zbog uplaćivanja parkinga SMS porukom. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, što znači da će sve registracije izdate posle 29. jula 2017. biti bez izbačenih navedenih slova.

0800/021-024

Navedena izmena znači da će ubuduće za navedena vozila izdavati tablice koje u registraciji nemaju navedena slova. Tablice koje su izdate do dana Pravlinika stupanja na snagu, a čije registaracije sadrže napomenuta slova važiće do isteka roka za zamenu tablica utvrđenog propisom po kome su i izdate.

Vaš AM CLUB SERBIA http://amcsrbija.rs/